26 sij 2021

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA USTANOVA U KULTURI ZA 2021. GODINU

Koprivničko-križevačka županija objavila je Natječaj za sufinanciranje programa u kulturi u 2021. godini.

Prihvatljivi prijavitelji sukladno Natječaju mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

 • Muzejsko – galerijska djelatnost
 • Knjižnična djelatnost
 • Izdavačka i nakladnička djelatnost

Prihvatljivi prijavitelji je ustanova u kulturi:

 • koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
 • koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
 • koja je ispunila ugovorne obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora u godini koja prethodi godini raspisivanja natječaja,
 • koja ima sjedište u Koprivničko-križevačkoj županiji te obuhvaća korisnike s područja Županije,
 • koja je svojim statutom ili drugim odgovarajućim aktom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja,
 • koja općim aktom ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • koja nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije,
 • koja je osigurala organizacijske, ljudske i prostorne resurse za obavljanje djelatnosti.

Ukupno iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Natječaja je 165.000,00 kuna. Najniži iznos koji Prijavitelj može ugovoriti po projektnoj prijavi iznosi 1.000,00 kuna dok je najviši iznos 20.000,00 kuna, a iznimno do najviše 50.000,00 kuna kod prioritetnog područja Muzejsko-galerijska djelatnost.

Prijavitelj može prijaviti najviše tri projekta na jedno ili više područja Natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 26. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

 Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci