11 sij 2021

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 3.372.410,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Općine Novigrad Podravski i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt „Zaposli pa pomozi 2“  na otvoreni natječaj „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

Ukupna vrijednost projekta je 3.372.410,00 kuna.

Nositelj projekta je Općina Novigrad Podravski dok su projektni partneri Općina Gola, Općina Rasinja, Općina Peteranec, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Đelekovec, Općina Drnje, Općina Legrad, Općina Hlebine te obvezni partneri Centar za socijalnu skrb Koprivnica i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci.

Ovaj projekt predstavlja direktni nastavak projekta „Zaposli pa pomozi“ koji Općina Novigrad Podravski trenutno provodi.

Cilj projekta „Zaposli pa pomozi 2“ je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 9 Općina: Novigrad Podravski, Gola, Rasinja, Peteranec, Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Drnje, Legrad i Hlebine.

Ciljanu skupinu čini 37 žena pripadnica ranjivih skupina, a krajnji korisnici su 229 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci