11 sij 2021

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE KALINOVAC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 1.484.430,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Općine Kalinovac i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt „Brižne žene Podravske 2“  na otvoreni natječaj „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

Ukupna vrijednost projekta je 1.484.430,00 kuna.

Nositelj projekta je Općina Kalinovac dok su projektni partneri Općina Ferdinandovac, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete te obvezni partneri Centar za socijalnu skrb Đurđevac i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci.

Ovaj projekt predstavlja direktni nastavak projekta „Brižne žene Podravske“ koji Općina Kalinovac trenutno provodi.

Cilj projekta „Brižne žene Podravske 2“ je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području općina Kalinovac, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje i Podravske Sesvete.

Projektom će se zaposliti sveukupno 16 nezaposlenih žena na period od 12 mjeseci koje će brinuti za ukupno 112 korisnika. Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci