08 sij 2021

USPJEŠNA SURADNJA KNJIŽNICE I ČITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT „NA KOTAČIMA ČITAM I NOVE SVJETOVE OTKRIVAM“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 3.989.520,80 KUNA

 

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica kao nositelja, Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice kao projektnih partnera, prijavljen je projekt „Na kotačima čitam i nove svjetove otkrivam“  na otvoreni natječaj „Čitanjem do uključivog društva“.

Ukupna vrijednost projekta je 3.989.520,80 kuna.

Opći cilj projekta „Na kotačima čitam i nove svjetove otkrivam“ je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti znanje i svijest o važnosti razvoja čitalačke pismenosti stanovništva s područja Koprivničko-križevačke županije. Specifični cilj projekta je socijalna, kulturna i digitalna uključenost te cjeloživotno učenje djece i mladih do 25 godina i osoba starijih od 54 godine u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije kroz aktivnosti koje potiču čitanje kao stil i način života te time doprinose razvoju čitalačkih vještina i pismenosti.

Središnja aktivnost projekta je nabava bibliobusa kojom će se unaprijediti usluge knjižnice te omogućiti stanovnicima iz udaljenijih i ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije lakši pristup knjizi. Cilj projekta uz nabavu bibliobusa ostvariti će se i programima za ciljane skupine i to: pričaonicama u bibliobusu, trajnom posudbom malih mobilnih knjižnica s knjigama i slikovnicama, kreativnom nastavom, radionicama kreativnog pisanja, edukacijama o važnosti čitanja, gostovanja kazališta, književnika i stručnih predavača, podučavanja korištenja pametnih telefona i druge tehnologije. Svrha projekta je utjecati na jačanje individualnih sposobnosti pripadnika ciljanih skupina u ruralnim sredinama Koprivničko-križevačke županije, poticanjem čitanja koje doprinosi razvijanju znanja i vještina. Projektne aktivnosti provodit će se 24 mjeseca.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci