08 sij 2021

USPJEŠNA SURADNJA GRADSKE KNJIŽNICE „FRANJO MARKOVIĆ“ KRIŽEVCI I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT UKUPNE VRIJEDNOSTI 2.226.491,19 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci kao nositelja, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevci kao projektnih partnera, prijavljen je projekt „Pokrenimo čitanje u potkalničkom kraju“ na natječaj „Čitanjem do uključivog društva“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.226.491,19 kuna.

Opći cilj projekta „Pokrenimo čitanje u potkalničkom kraju“ je povećanje razine socijalne uključenosti i unaprjeđenje svijesti i znanja o važnosti razvoja čitalačke pismenosti pripadnika ciljane skupine s područja Koprivničko-križevačke županije. Specifični cilj je povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se razvijaju čitalačke kompetencije i čitanje djece i mladih, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih i osoba s invaliditetom te podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti za razvoj pojedinca i društva.

Središnja aktivnost projekta je nabava bibliokombija kojim će se unaprijediti usluge knjižnice te omogućiti stanovnicima iz udaljenijih i ruralnih područja potkalničkog kraja lakši pristup knjizi. Cilj projekta uz nabavu bibliobusa ostvarit će se i programima za ciljane skupine i to: 12 inkluzivnih radionica čitanja i pričaonica, 8 književnih susreta, 6 predstava dramske skupine „Kolibrići-od knjige do predstave“, 3 radionice vještine pisanja i 3 radionice čitanja i korištenja zvučnih knjiga. Svrha projekta je kroz navedene aktivnosti utjecati na jačanje sposobnosti pripadnika ciljanih skupina koji se nalaze u ruralnim sredinama poticanjem čitanja koje doprinosi razvijanju znanja i vještina. Projektne aktivnosti provodit će se 24 mjeseca.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci