08 sij 2021

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni privremeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe.

Opći  cilj natječaja je povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifični cilj natječaja je pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

Ciljna skupina su djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima.

Prijavitelji mogu biti:

  • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja

Partneri na projektu mogu biti: 

  • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
  • osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
  • osnovnoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja provodi program predškolskog odgoja u koju su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu,
  • dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj,
  • regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

Ukupan iznos Poziva je 150.000.000,00 kuna, od čega ESF sufinancira 85% ili 127.500.000,00 kuna, dok je Nacionalno sufinanciranje 15% odnosno 22.500.000,00 kuna.

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj. Stopa sufinanciranja za Koprivničko-križevačku županiju iznosi 30%.

Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 HRK. 

Ukupne vrijednosti za pojedini projektni prijedlog određene su prema županiji u kojoj se nalazi prijavitelj, a prema projekciji broja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji na tom području i uzevši u obzir godišnji iznos za sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju. Maksimalni broj djece koji je moguće uključiti po prijavitelju je 250.

Trajanje projekata je 24 mjeseca, a natječaj je otvoren od 8. siječnja 2021. do 22. ožujka 2021. godine, pri čemu je krajnji rok za prijavu djece 8. veljače 2021. godine.

Više informacija o natječaju dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci