04 pro 2020

NAJAVE POZIVA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo najave poziva koji će se financirati u 2021. godini.

Najave poziva uključuju sljedeće programe:

  1. Program održivog razvoja lokalne zajednice – pridonosi gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Prihvatljivi podnositelji su: jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), a to su: Novo Virje, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Gornja Rijeka, Legrad, Gola, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Hlebine, Kalnik, Podravske Sesvete, Koprivnički Bregi, Virje, Peteranec, Drnje, Đelekovec, Molve, Novigrad Podravski i Koprivnički Ivanec te Koprivničko-križevačka županija.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 65.000.000,00 kuna.

  1. Program podrške brdsko-planinskim područjima – predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljivi podnositelji su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području, a to je Općina Kalnik.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 25.000.000,00 kuna.

  1. Program podrške regionalnom razvoju – potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji su: jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja, a to su: Grad Đurđevac i Općina Kalinovac.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 15.000.000,00 kuna.

Pozivi će biti otvoreni od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine.

Više informacija o pozivima i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Regionalnu razvojnu agenciju Koprivničko-križevačke županije na tel. 048/ 621-978 ili putem e-maila [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci