04 pro 2020

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo je raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ciljevi Programa su povećanje apsorpcije EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenje jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju.

Prihvatljivi Korisnici su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun),
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

koji imaju sklopljen Ugovor o EU projektu.

Prihvatljiva područja sufinanciranja sredstvima Programa su sva prihvatljiva područja za financiranje navedena u okviru programskih dokumenata za korištenje:

  • sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)
  • sredstva Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške utvrđenih Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije (NN 06/16 i 07/18), Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 07/18) te Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 07/18).

Minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 250.000,00 kuna.

Maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. može iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu za projekte u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške može iznositi 1.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Broj zahtjeva  koje Korisnik može podnijeti nije ograničen. Ukoliko korisnik podnosi više zahtjeva obvezan je svaki zahtjev sa svim priloženim dokumentima poslati kao zasebnu pošiljku.

Javni poziv provodi se u dva kruga, I. krug podnošenja Zahtjeva provodi se od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine, a II. krug podnošenja Zahtjeva provodi se od 16. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine.

 

Više informacija o Pozivu možete pronaći  OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci