27 stu 2020

POKRENUTA IZRADA NOVE STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE

Odlukom Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo turizma i sporta dobilo je suglasnost za pokretanje postupka izrade strateških sektorskih dokumenata u području turizma s ciljem izrade nove Strategije razvoja održivog turizma za razdoblje do 2030. godine te pripadajući Nacionalni plan razvoja održivog turizma 2021. – 2027.

Projekt izrade nove Strategije u skladu je s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. te prioritetnim područjem javnih politika koje se nalaze i u prijedlogu Nacionalne razvojne strategije.

Obzirom da je turizam u uskoj interakciji i međuovisnosti s ostalim sektorima, cilj Ministarstva turizma i sporta je da Strategija bude koherentna s javnim politikama ostalih sektora jer će predstavljati uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera koja se dotiču sektora turizma u izradi njihovih nacionalnih planova.

U okviru Strategije planirana je izrada Nacionalnog plana razvoja održivog turizma 2021. – 2027. koji treba pobliže definirati provedbu same Strategije, ali i osigurati detaljnu razradu mjera, aktivnosti, očekivanih rezultata i projekata kao i potrebnih analitičkih podloga za što bolje pozicioniranje sektora turizma u novom financijskom razdoblju EU od 2021. – 2027.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci