10 stu 2020

NAJAVA OTVORENOG POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA II“

Ministarstvo turizma i sporta najavilo je objavu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“.

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i
  • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.

Opći cilj:

Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi:

  1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca,
  2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom i
  3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom

Ciljne skupine:

  • Nezaposlene  osobe s invaliditetom i
  • Stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.655.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 2.500.000,00 HRK. Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 – 24 mjeseca.

Više informacija je možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci