30 ruj 2020

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE RASINJA I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN JOŠ JEDAN PROJEKT UREĐENJA ŠUMSKE POUČNE STAZE UKUPNE VRIJEDNOSTI 779.108,75 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, uspješnom suradnjom Općine Rasinja i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je još jedan projekt uređenja šumske poučne staze. Ukupna vrijednost projekta je 779.108,75 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, a opći cilj projekta je educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okoliša.

Prijavitelj projekta je Općina Rasinja, a projektnim ulaganjem želi se poboljšati šumska poučna staza i posjetiteljska infrastruktura. Projekt uključuje sanaciju, čišćenje i uređenje šumskih puteva, postavljanje informacijske table na početku šumsko poučne staze, postavljanje promatračnice (vidikovca), izgradnju i postavljanje šesterokutne sjenice sa info sadržajem, postavljanje stolova i klupa uz stazu, postavljanje poučno – edukativnih, zanimljivih sadržaja uz stazu (kućice za ptice i hotela za kukce i sl.), uređenje info edukativnih točaka, punktova i stajališta za edukaciju, prezentaciju i odmor, izgradnja drvenog pješačkog mosta, postavljanje pješačkih prijelaza s rukohvatom – uže za pomoć pri penjanju i spuštanju. Sve navedeno je namijenjeno za društvenu uporabu s ciljem podizanja razine svijesti o očuvanju šuma, održivom gospodarenju šumama te zaštiti šuma i okoliša. Projektom „Šumska poučna staza“ naglašava se potencijal šuma i šumskog područja te njegova važnost za buduće generacije.

Navedeni projekt je ukupno osmi po redu koji je za jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije pripremila Razvojna agencija PORA KKŽ, a za prijavu na natječaj za Mjeru 8.5.2. Sveukupna vrijednost svih prijavljenih projekata je 6 milijuna kuna, a za sve projekte je stručna pomoć pružena u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci