29 ruj 2020

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE SOKOLOVAC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT UREĐENJA ŠUMSKE POUČNE STAZE UKUPNE VRIJEDNOSTI 787.090,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, uspješnom suradnjom Općine Sokolovac i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je još jedan projekt uređenja šumske poučne staze. Ukupna vrijednost projekta je 787.090,00 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, a cilj projekta je uspostava šumske poučne staze u naselju Velika Mučna na području ekološke mreže te edukacija posjetitelja o posebnostima flore i faune tog šumskog područja.

Prijavitelj projekta je Općina Sokolovac, a projektnim ulaganjem predviđeno je uređenje šumske poučne staze u naselju Velika Mučna, ukupne duljine 1310 m. Uz šumsku poučnu stazu planira se uređivanje mjesta na kojima će se postaviti edukativno informativne table, promatračnica, stolovi i klupe te ostali sadržaji male infrastrukture, odnosno objekti za javnu upotrebu koji će posjetitelje poučne staze educirati o važnosti šumskog područja uz poučnu stazu te ih informirati o bioraznolikosti šumskog područja.

Navedenim projektom uredit će se šumska poučna staza čiji je specifični cilj educiranje i informiranje lokalnog stanovništva te posjetitelja i turista o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci