23 ruj 2020

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE HLEBINE I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT „ŠUMSKA POUČNA STAZA“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 779.140,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, uspješnom suradnjom Općine Hlebine i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je još jedan projekt pod nazivom „Šumska poučna staza“. Ukupna vrijednost projekta je 779.140,00 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, a opći cilj projekta je potaknuti informiranost stanovništva i posjetitelja o važnosti zaštite i očuvanja šuma i šumskih ekosustava.

Prijavitelj projekta je Općina Hlebine, a projektnim ulaganjem predviđeno je uređenje šumske poučne staze u naselju Gabajeva Greda, ukupne duljine 1720 m. Uz šumsku poučnu stazu planira se uređivanje mjesta na kojima će se postaviti edukativno informativne table, odmorišta, promatračnica, stolovi i klupe te ostali sadržaji male infrastrukture, odnosno objekti za javnu upotrebu koji će posjetitelje poučne staze educirati o važnosti šumskog područja uz poučnu stazu., informirati o bioraznolikosti projektnog te obližnjeg zaštićenog šumskog područja.

Navedenim projektom uredit će se šumska poučna staza čiji je specifični cilj educiranje i informiranje lokalnog stanovništva te posjetitelja i turista o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci