08 ruj 2020

ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „POMOĆ JE MOĆ“

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ u utorak 8. rujna 2020. godine održan je prvi sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta „POMOĆ JE MOĆ“ za koji je 4. rujna 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera kao i predstavnik nositelja projekta, načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić. Na početku sastanka sve prisutne pozdravila je ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić te je uslijedila rasprava o nadolazećim projektnim aktivnostima te obvezama svakog projektnog partnera. Nakon rasprave usuglašeni su stavovi o dinamici realizacije i provedbi projektnih aktivnosti pri čemu je naglasak stavljen na pripremu plana nabave i provođenje postupaka nabave.

Podsjetimo, opći cilj projekta „POMOĆ JE MOĆ“  je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 6 JLS-a u KKŽ. Ciljanu skupinu čini 15 žena pripadnica ranjivih skupina, a krajnji korisnici su 90 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ukupna vrijednost projekta je 1.392.977,00 kuna, a projekt je službeno u provedbi od 4. rujna 2020. godine i provoditi će se 18 mjeseci.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta UZ PORU PO POTPORU koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će u okviru istog projekta nastaviti pružati stručnu pomoć i u provedbi projekta.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci