11 kol 2020

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT „PUTEVIMA PODRAVSKIH RUDARA“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 743.530,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru projekta “UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nastavlja i dalje pružati stručnu pomoć svim javnopravnim tijelima s područja KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata. U suradnji s Općinom Koprivnički Bregi je prijavljen projekt „Putevima podravskih rudara“ ukupne vrijednosti 743.530,00 kuna.

Projekt je prijavljen na Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Opći cilj projekta „Putevima podravskih rudara“ je poticanje razvoja šumskog područja podizanjem svijesti stanovništva o prirodno-kulturnoj baštini rudarskog naselja Glogovac. Specifični cilj projekta je educiranje i informiranje lokalnog stanovništva i posjetitelja o šumi, održivom gospodarenju šumama te zaštiti šuma i okolišu.

Prijavitelj projekta je Općina Koprivnički Bregi, a planirano trajanje projekta je 18 mjeseci. Projektnim ulaganjem planira se uređenje pješačke staze od izvora u Glogovcu do starih rudarskih objekata u šumi, sanacija rudarskog okna, postavljanje objekata za javnu upotrebu (drvenih podesta i drvenih mostova) te urbane opreme (putokaza, info pulteva, klupa, koševa i slično).  Sve navedeno je namijenjeno za društvenu uporabu s ciljem podizanja razine svijesti o očuvanju šumskih i vodenih ekosustava. Projektom „Putevima podravskih rudara“ naglašava se potencijal šuma i šumskog područja te njegova važnost za buduće generacije.

U okviru projekta UZ PORU PO POTPORU Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć korisnicima s područja Koprivničko-križevačke županije u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih EU sredstvima. Ističemo da trenutno iz istoimenog projekta Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć u provedbi desetak projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te u pripremi desetak projekata za prijavu na ESI fondove.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci