09 srp 2020

OBJAVLJENA TRI NATJEČAJA U OKVIRU PROGRAMA HORIZON 2020.

U okviru programa Horizon 2020 objavljena su tri natječaja akcije, koordinacije i potpore (CSA):

Natječaji su usmjereni na akcije koje se moraju baviti smanjenjem energetskog siromaštva i uštedu energije, uspostavu nacionalnih okruglih stolova  i međusobne suradnje tijela javne vlasti radi ostvarivanje energetskih ciljeva,  te se nastavljaju na postojeće inicijative European Energy Poverty Observatory i Smart Finance for Smart Buildings.

Rok za prijavu na sva tri natječaja je 10. rujna 2020. godine u 17:00 sati.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci