08 srp 2020

ODRŽANA EDUKACIJA „PROMIDŽBA I VIDLJIVOST U PROJEKTIMA FINANCIRANIMA IZ ESI FONDOVA“

U okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ u utorak, 7. srpnja 2020. godine u organizaciji Razvojne agencije PORE KKŽ održana je edukacija „Promidžba i vidljivost u projektima financiranima iz ESI fondova“ namijenjena djelatnicima regionalnog koordinatora Razvojne agencije PORE KKŽ. Cilj edukacije je jačanje kapaciteta djelatnika Razvojne agencije PORE KKŽ iz tema vezanih uz provedbu projekata financiranih iz ESI fondova, konkretno iz područja  promidžbe i vidljivosti što je jedan od preduvjeta za uspješnu provedbu EU projekata.

Edukaciji je prisustvovalo 15-ak djelatnika Razvojne agencije PORE KKŽ koji su na istoj imali priliku naučiti nešto više o aktivnostima informiranja i komunikaciji u pripremi i provedbi EU projekata,  samoj pripremi prezentacija i javnom nastupu općenito. Na edukaciji su izvedene i praktične vježbe vezane uz planiranje i pripremu prezentacija te javno izlaganje općenito.

Podsjećamo da je projekt „UZ PORU PO POTPORU“ u iznosu od 20.016.687,79 kn odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, a navedena edukacija je održana u okviru četvrte podaktivnosti projekta koja se odnosi na jačanje kapaciteta djelatnika Razvojne agencije PORE KKŽ.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci