10 lip 2020

USPJEŠNA SURADNJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT „NOVI POČETAK“

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nastavlja pružati stručnu pomoć svim javnopravnim tijelima s područja KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata. U suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom kao nositeljem projekta i Udrugom „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava te Centrom za socijalnu skrb Križevci kao projektnim partnerima, prijavljen je projekt „NOVI POČETAK“ ukupne vrijednosti 8.998.800,00 kuna na natječaj financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“. Provedba projektnih aktivnosti trajat će 30 mjeseci.

Svrha projekta je uspostava sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s njima te podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i nasilja u obitelji kao i negativnim posljedicama istog. Provedbom projekta riješit će se problem nedostatka osposobljenih ljudskih i prostornih kapaciteta za pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji, a organizacijom i provođenjem aktivnosti u okviru javne kampanje doprinijet će se prevenciji obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama.

Projektom će se osigurati adekvatni prostorni kapaciteti za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i programi usmjereni na poboljšanje njihovih kompetencija s ciljem lakšeg zapošljavanja te jačanje samopouzdanja i motivacije.

Ciljane skupine u projektu su stručnjaci koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije. Tijekom provedbe projekta pripadnici ciljane skupine sudjelovat će na raznim edukacijama, radionicama i programima kako bi usavršili svoja stručna znanja te osigurali kvalitetan sustav podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

Projekt Novi početak

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci