16 tra 2020

BESKAMATNI KREDITI HBOR-A PODUZETNICIMA U TURISTIČKIM DJELATNOSTIMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA NASTALIH PANDEMIJOM COVID–19 VIRUSA

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a.

Potpisanim sporazumom utvrđeno je da će Ministarstvo turizma osigurati sredstva u iznosu od 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turističkim djelatnostima u okviru Mjere COVID–19.

Vlada RH je kroz svoje dosadašnje mjere posvetila veliku pozornost svim gospodarskim segmentima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed pandemije koronavirusa, a posebno turizmu. Kroz ovu kreditnu liniju stavljeno je na raspolaganje do 600 milijuna kuna poduzetnicima koji obavljaju turističku djelatnost.

Sredstva su namijenjena subvencioniranom kreditiranju mikro, malih i srednjih poduzetnika s registriranom djelatnosti smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj), djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, ketering, ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane), iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava te putničkih agencija i organizatora putovanja.

Zahtjev za odobrenje kredita podnosit će se izravno HBOR-u koji će i odobravati sredstva na rok do pet godina uz mogućnost korištenja počeka do jedne godine. Kamatna stopa, zahvaljujući sredstvima subvencije, može iznositi nula posto za razdoblje otplate do tri godine, a u četvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa može iznositi 1,5 % (kamatna stopa ovisi o propisima o državnim potporama).

Instrumenti osiguranja mogu biti police osiguranja HBOR-a ili jamstvo HAMAG-BICRO-a.

Najniži iznos kredita koji se može zatražiti je 100 tisuća eura, a najviši je ograničen na 1,25 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva će se moći koristiti za financiranje plaća, režijskih i ostalih osnovnih troškova poslovanja, pripremu turističke sezone te podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama, drugim financijskim institucijama ili obveza za PDV.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

HBOR omogućuje turističkim zajednicama financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza kroz program kreditiranja „Obrtna sredstva“ koji se provodi putem poslovnih banaka.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci