15 tra 2020

USPJEŠNA SURADNJA TVRTKE DRAVA KOM D.O.O. I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT „NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA“

U okviru projekta “UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nastavlja i dalje pružati stručnu pomoć svim javnopravnim tijelima s područja KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata. U suradnji s tvrtkom Drava Kom d.o.o. kao prijaviteljem projekta, koji je u vlasništvu 9 Općina s područja Koprivničko-križevačke županije (Virje, Novo Virje, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Hlebine, Gola, Peteranec i Rasinja) danas je prijavljen projekt „Nabava komunalnog vozila za podvojeno prikupljanje otpada“ ukupne vrijednosti 1.084.550,00 kuna na natječaj OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.., Program zaštita okoliša i održivost resursa.

Projektom „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ će se nabaviti novo komunalno vozilo za prikupljanje papira i plastike što će doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Planirano trajanje projekta je 6 mjeseci, a projektom će se, osim nabave komunalnog vozila, informirati i javnost o važnosti odvajanja otpada, te će se u svakoj osnovnoj školi i dječjem vrtiću na području svih 9 Općina održati kratka edukacija o odvajanju otpada. Na taj način će i najmlađe generacije imati priliku učiti o važnosti odvajanja i recikliranja otpada, što svakako doprinosi stjecanju navika o odgovornom ponašanju prema okolišu.

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ Razvojna agencija PORA KKŽ i dalje pruža stručnu pomoć korisnicima s područja Koprivničko-križevačke županije u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih EU sredstvima. Samo u proteklih nekoliko tjedana u suradnji s raznim prijaviteljima su prijavljena 2 projekta na aktualne natječaje iz ESI fondova sveukupne vrijednosti gotovo 3 milijuna kuna, a u tijeku je i pružanje stručne pomoći za još dvadesetak projekata pruža u raznim fazama; tijekom pripreme, provedbe kao i za one projekte koji se nalaze u samoj fazi pred potpis Ugovora o početku provedbe.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci