10 tra 2020

OBJAVLJEN PROGRAM POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020.

Cilj Programa potpore, vrijednog 53 milijuna kuna, je održavanje postojeće razine proizvodnje te povećanje proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu, s ciljem osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva možete pronaći na slijedećem linku: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivredna_politika/drzavne_potpore/Program_potpore_primarnim_poljo_proizvodjacima2020.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci