04 ožu 2020

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Koprivničko-križevačka županija obavila je Javni poziv za tekući projekt T 100050 – sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave.

Cilj Javnog poziva je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih JLS-a kroz financijsku potporu unutar općeg proračuna JLS-a.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 200.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su JLS-i s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II., III., i IV., skupine i pravne osobe kojima je osnivač ili jedan od suosnivača Županija i/ili grad i/ili Općina s područja Koprivničko-križevačke županije.

Prihvatljivi troškovi su:

  • izrada projektno-tehničke dokumentacije;
  • izrada popratne dokumentacije.

Za projekte JLS-a u 2020. godini sufinancirat će se maksimalno 50% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekata JLS-a koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije ili nacionalnih izvora financiranja prema kriterijima kako slijedi:

  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 100.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 90.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 80.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.
  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 70.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine.

U 2020. godini sufinancirat će se maksimalno 50% troškova izrade popratne dokumentacije projekata JLS-e prihvatljivih za financiranje iz EU fondova prema kriterijima kako slijedi:

  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 50.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 40.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 30.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.
  • kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 25.000,00 kuna za JLS-e s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine.

Svaki korisnik može podnijeti dvije prijave na ovaj Javni poziv.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem najkasnije do 19. listopada 2020. godine slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected].

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2020. godine.

Više informacije o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci