19 velj 2020

OBJAVLJEN OTVORENI POZIV „USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni Poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog Poziva su:

  • aktivnosti građenja i opremanja reciklažnog dvorišta,
  • priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu,
  • osiguranje pristupne ceste za potrebe reciklažnog dvorišta,
  • aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba, nadzor radova (stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom građenja),
  • aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom,
  • aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba (za mobilne jedinice),
  • usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom,
  • izobrazno-informativne aktivnosti za korištenje reciklažnog dvorišta te
  • promidžba i vidljivost.

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj Poziv su jedinice lokalne samouprave, a partnerstvo nije prihvatljivo.

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 100 milijuna kuna. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 kn. Po jednom projektnom prijedlogu može se dodijeliti od 500.000,00 kn do 4.500.000,00 kn bespovratnih sredstava za reciklažna dvorišta-građevine, odnosno od 100.000,00 kn do 800.000,00 kn za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice. Intenzitet potpore bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog je maksimalno 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 18. ožujka 2020. godine do 15. veljače 2021. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci