18 velj 2020

OBJAVLJEN JAVNI POZIV „SURADNJA U ORGANIZACIJI DANA OTVORENIH VRATA UDRUGA 2020.“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv „Suradnja u organizaciji Dana otvorenih vrata udruga 2020.“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 60.000,00 kuna putem kojega će se financirati ukupno 5 projekata u iznosu od po 12.000,00 kuna.

Ured za udruge odabrat će po jedan projekt za svaku od sljedećih regija:

 1. Središnja Hrvatska (Grad Zagreb i županije Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska)
 2. Sjeverozapadna Hrvatska (županije Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska)
 3. Istočna Hrvatska (županije Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska)
 4. Sjeverni Jadran i Lika (županije Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska)
 5. Srednji i Južni Jadran (županije Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska).

Ciljevi Poziva su:

 • potaknuti sudjelovanja udruga i građana u manifestaciji Dani otvorenih udruga;
 • povećati vidljivost djelovanja udruga u pojedinoj regiji;
 • doprinijeti izgradnji pozitivne percepcije udruga u javnosti.

Prihvatljivi prijavitelj je udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga;
 • uskladila je svoj statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu (što se dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu;
 • svojim općim/temeljnim aktom opredijelila se da djeluje u službi općeg dobra i javnosti i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje1 ;
 • registrirana je na području regije u kojoj će se provoditi predložene projektne aktivnosti;
 • uredno ispunjava ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Uredu za udruge te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015).

Partneri u projektu mogu biti:

 • udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17);
 • zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19);
 • pravne osobe vjerskih zajednica osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13).

Prihvatljive aktivnosti su:

 • promocija manifestacije Dani otvorenih vrata udruga;
 • pružanje podrške udrugama s područja regije u sudjelovanju u manifestaciji Dani otvorenih vrata udruga;
 • kampanja o Danima otvorenih vrata udruga putem društvenih mreža;
 • izrada i/ili distribucija promotivnih materijala vezanih za Dane otvorenih vrata udruga;
 • organizacija javnih događanja (sajmova, okruglih stolova, radionica i sl.) u sklopu Dana otvorenih vrata udruga;
 • izrada izvještaja o provedenim Danima otvorenih vrata udruga u regiji.

Javni poziv otvoren je od 17. veljače 2020. do 18. ožujka 2020. godine.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Ureda za udruge (https://udruge.gov.hr/).

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću e-adresu: [email protected].

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci