17 velj 2020

ŽUPANIJSKIM USTANOVAMA ODOBRENA ČETIRI PROJEKTA PREKOGRANIČNE SURADNJE UKUPNE VRIJEDNOSTI 1,7 MILIJUNA EURA

U ponedjeljak, 17. veljače u prostorijama PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni projekti županijskih ustanova odobreni na natječaju INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Konferenciji je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić, a uz ravnateljicu PORA-e Melitu Birčić prisutni su bili i ravnatelji škola i ustanova koji su predstavili glavne značajke i ciljeve projekata koje će provoditi s partnerima iz Mađarske.

Zamjenik Ljubić uvodno je čestitao na odobrenim projektima istaknuvši kako Koprivničko-križevačka županija KKŽ vrlo aktivno i intenzivno radi na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova

„Ponosni smo na naše županijske ustanove, posebno na PORA-u, i na sve djelatnike koji se kontinuirano educiraju i uspješno povlače europska sredstva za projekte koji imaju direktan pozitivan utjecaj na poboljšanje materijalnih i drugih uvjeta najranjivijih skupina stanovništva naše županije“, istaknuo je zamjenik Ljubić.

Zamjenik je podsjetio da su na području županije europskim sredstvima financirani brojni projekti, posebice u području zdravstva gdje se ističu projekt izgradnje i opremanja dnevne bolnice u Koprivnici, energetske obnove zgrade županijskog Zavoda za hitnu medicinu  i zgrada u krugu koprivničke bolnice te projekt POZDRAV  kojim je obnovljen i opremljen županijski Dom zdravlja i ordinacije 16 koncesionara, čime ukupna ulaganja u zdravstveni sustav premašuju 85 milijuna kuna. Što se tiče školstva, europskim novcem je realizirana energetska obnova osnovnih škola u Drnju i Virju  u vrijednosti 7,4 milijuna kuna, a ii europskih fondova je financiran i projekt pomoćnika u nastavi PRILIKA ZA SVE 3  kojim je trenutno osigurano 56 pomoćnika u nastavi za ukupno 60 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Županija.

„Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska od početaka je bio izvor financiranja za brojne projekte u kojima su surađivale naše ustanove, jedinice lokalne samouprave i udruge s područja županije. Čestitam PORA-i koja pruža stručnu pomoć u pripremi i prijavi projekata te potiče da se ustanove i ostali dionici još više prijavljuju na natječaje. Veseli što su među odobrenim projektima i četiri projekta ustanova kojima je osnivač Županija vrijedna 1,7 milijuna eura i kojima će se poboljšati materijalni uvjeti u školama, unaprijediti znanje i integracija nacionalnih manjina u školski sustav“, naglasio je zamjenik Ljubić.

Ravnateljica Birčić je čestitala svima koji su sudjelovali na natječaju te istaknula kako je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pružala stručnu pomoć prijaviteljima od same prezentacije natječaja, rada sa potencijalnim prijaviteljima  te u konačnici razrade i prijave projekata.

„Kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u prošloj smo godini pripremali i provodili 50-ak projekata ukupne vrijednosti 307 milijuna kuna. Naša daljnja funkcija je da u sklopu programa „Uz PORA-u po potporu“ svim dionicima i javnopravnim tijelima pružamo besplatnu stručnu pomoć u pripremi i provedbi europskih projekta s ciljem da što više njih bude provedeno te da što više sredstva povučemo na područje županije te da ona budu što izdašnija“, istaknula je Birčić te pohvalila institucije i ustanove koje su tijekom godina osnažile svoje kapacitete te sve više samostalno provode i pripremaju europske projekte.

Birčić je spomenula i važnost programiranja za buduće razdoblje i novu alokaciju sredstava u Programu prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2021.-2027. „U sklopu radionice za izradu programskog dokumenta Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska za novo financijsko razdoblje 2021.-2027 koja će se održati ove srijede u Križevcima, okupit ćemo stručnjake s područja županije kako bi se na temelju iskustava dionika dobili potrebne informacije za buduće planiranje. To je podloga za buduće projekte, a sve ono što će se obuhvatiti u novom Programu temelj je za buduće alokacije bespovratnih sredstava“, naglasila je Birčić.

 

Nakon uvodnih govora, ravnatelji škola i ustanova su uz zahvalu Županiji i PORA-i na pomoći javnosti predstavili svoje projekte. Ravnatelj Gimnazije „Fran Galović“ Vjekoslav Robotić predstavio je  dvogodišnji projekt „ECOoperation“ u kojem će učenici i nastavnici s partnerima iz Mađarske i Preloga jačati svoje kompetencije i znanja o ekologiji. „Ovo je pravi put da budemo konkurentniji na tržištu obrazovanja. Uz jačanje personalnih i materijalnih kapaciteta, dobit ćemo opremu i edukacije vezanu uz ekologiju, a naših će 80 učenika unaprijediti svoje znanje iz područja kemije, biologije i fizike. Naša škola trenutno provodi projekte u vrijednosti šest milijuna kuna, a u posljednjih 10 godina kroz europske mobilnosti prošlo je 505 učenika“, dodao je Robotić.

Obrtnička škola Koprivnica će sudjelovati u projektu „EDU Roma“ kojim se želi pomoći romskoj populaciji s obje strane granice, a provodit će se u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica, romskom udrugom iz Sigeta te romska školom iz Pečuha, najavio je ravnatelj Zlatko Martić. “Želimo romskoj djeci olakšati ulazak u obrazovani sustav u kojem su već dosta dobro integrirani. Izradit ćemo neformalni kurikulum za obrazovanje odgajatelja, nabaviti opremu za izradu videa o romskom načinu života te izraditi web stranicu kao platformu za buduću romsku web televiziju“, kazao je Martić te dodao kako će projekt unaprijediti razumijevanje i suživot manjinske i većinske populacije. Ravnatelj Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar i ravnatelj Osnovne škole Ferdinandovac Slavko Kenđelić predstavili su projekt „ROBOTICO“ koji je usmjeren na promociju STEM područja. „Cilj je osmisliti inovacije na području edukacije te na temelju audiovizualnih, interaktivnih materijala u školama stvoriti uvjete za kvalitetniji rad. Škole će dobiti vrijednu opremu, a projekt će biti komplementaran projektu Centra kompetentnosti“, kazao je Špoljar, a Kenđelić je pojasnio kako će se projekt odvijati na tri razine i to jačanjem kapaciteta učitelja, razvojem novog kurikuluma robotike te međusobnom suradnjom uključenih dionika.

Na kraju konferencije je predstavljen projekt „Riverside“ kojeg će provoditi županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u suradnji s pet partnera iz Hrvatske i dva partnera iz Mađarske. „Intencija je unaprijediti upravljanje regionalnim parkom Mura-Drava koji je dio europskog NATURA područja te međunarodno važnog biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav. Projekt je vrijedan 1,5 milijuna eura, a u sklopu njega će se kreirati dokumenti kojima je zajednički cilj usmjeren na upoznavanje područja i njegove biološke raznolikosti te će sadržavati prijedloge zaštite područja i uključivanja lokalnog stanovništva u zaštitu prirode“, kazala je ravnateljica Željka Kolar.

Spomenimo kako je na drugom natječaju iz INTERREG V-A Programa odobreno ukupno 10 projekata u kojima sudjeluju prijavitelji i partneri s područja županije, a ukupna vrijednost svih 10 projekata je 3,2 milijuna EUR-a.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci