17 velj 2020

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2020. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 17. veljače 2020. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima te sa svrhom uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Ukupna sredstva Programa iznose 80.000.000,00 kuna i raspoređuju se na ulaganja iz područja:

  • unapređenja društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture u iznosu od 65.000.000,00 kuna,
  • razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Za Koprivničko-križevačku županiju indikativna raspoloživa sredstva iznose 4.800.000,00 kuna.

U 2019. godini po istom programu odobreno je 20 projekata u ukupnom iznosu od 4.530.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), a to su: Novo Virje, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Gornja Rijeka, Legrad, Gola, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Hlebine, Kalnik, Podravske Sesvete, Koprivnički Bregi, Virje, Peteranec, Drnje, Đelekovec, Molve, Novigrad Podravski i Koprivnički Ivanec te Koprivničko-križevačka županija. 

Prihvatljive aktivnosti su: radovi na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, modernizaciji  ili adaptaciji prihvatljivih objekata.

Prihvatljivi objekti su: objekti iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja: najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan prema stupnju razvijenosti i iznosi:

 – za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine – 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

 – za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine – 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

 – za jedinice lokalne samouprave iz III. skupine – 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

 – za jedinice lokalne samouprave iz IV. skupine – 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

 – za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine – 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine – 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata. U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna uključujući PDV bez obzira na broj odobrenih projekata. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 03. ožujka 2020. godine do 16,00 sati.

Više informacija o Javnom pozivu potražite OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci