10 sij 2020

NASTAVAK ODRŽAVANJA RADNIH SASTANAKA ZA IZRADU PLANA RAZVOJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2030. GODINE

Dana 10. siječnja 2020. godine predstavnice Razvojne agencije PORE KKŽ održale su radne sastanke s predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damirom Petričevićem. Radni sastanci održani su u skladu s planiranim aktivnostima u okviru izrade Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030. godine.

Na sastancima se razgovaralo o nacrtu Analize stanja i SWOT analize, ciljevima i mjerama Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030. godine te su predložene određene mjere iz područja prostornog uređenja i povezanih aktivnosti, gradnje i zaštite okoliša te prostornog planiranja. Osim navedenog, razgovaralo se i o organizaciji konstituirajuće sjednice Partnerskog vijeća KKŽ za razdoblje 2021.-2027.

Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030. godine izrađuje se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci