07 sij 2020

NOVA NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021.

Obavještavamo Vas da je s početkom 2020. godine u primjeni nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) čime prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) prema kojoj je Republika Hrvatska bila podijeljena na dvije NUTS 2 regije.

HR_NUTS 2021. predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.
Prema novoj klasifikaciji HR_NUTS 2021. (NN 125/2019) Republika Hrvatska podijeljena je na četiri statističke regije 2. razine koje čine Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Grad Zagreb i Sjeverna Hrvatska nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica.

Sukladno navedenom, Koprivničko-križevačka županija zajedno s Međimurskom, Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom i Zagrebačkom županijom čini statističku regiju 2. razine pod nazivom Sjeverna Hrvatska.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci