12 pro 2019

JAVNI POZIV ZA POTPORE TOP DOGAĐANJIMA U 2020.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2020. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima:

 • promociji Hrvatske kao turističke destinacije,
 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone,
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma i
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

TOP događanja su prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska velikog broja posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak u zemlji i inozemstvu, i to kulturna, zabavna, eno-gastronomska, povijesna i tradicijska. Iznimno, Turističko vijeće HTZ-a može odlučiti o davanju potpore za događanje koje se održava po prvi put, a očekuje se da će predstavljati značajan motiv dolaska turista u destinaciju te iznimno obogatiti turističku ponudu destinacije.

Prihvatljivi troškovi su:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • najam prostora za održavanje događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
 • troškovi smještaja, putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorari (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora i/ili troškovi promocije događanja u zemlji i inozemstvu (studijska putovanja stranih novinara, posebne prezentacije i događanja u suradnji s predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, medijska promocija i dr.),
 • izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
 • usluge zaštitarske službe i
 • drugi troškovi neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • zadruge
 • javne ustanove
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • turističke zajednice

Ukupna raspoloživa sredstva u sklopu Javnog poziva iznose 2.500.000,00 kuna, a HTZ može Organizatoru odobriti i isplatiti potporu do 50 % opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Prijave na javni poziv zaprimaju se u elektronskom i tiskanom obliku do 7. siječnja 2020. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci