11 pro 2019

ODRŽANA 40. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

Dana 10. prosinca 2019. godine održana je 40. sjednica Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na kojoj je usvojen zapisnik s 39. sjednice, donesen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije koji je usklađen sa Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, donesena je Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Sporazuma o provedbi postupka objedinjene nabave u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine općine Legrad“, donesena je Odluka o otpisu potraživanja za koje su poduzete sve mjere u svrhu naplate potraživanja, donesene su II. Izmjene i dopune Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, donesen je Prijedlog Programa rada i Financijskog plana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu, donesene su II. Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, donesen je Plan nabave PORE Regionalne razvojne Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i donesena je Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na Odluku iz područja radnih odnosa.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci