23 lis 2019

ESAVJETOVANJA – PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI

Ministarstvo je u javno savjetovanje uputilo Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji s Konačnim prijedlogom zakona. Zainteresirana javnost može se uključiti davanjem prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 5. studenoga 2019. godine uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17 i 39/19.) u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena je Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada.

Navedena Direktiva je izmijenjena donošenjem Direktive (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti. Radi implementacije predmetne direktive u nacionalno zakonodavstvo, potrebno je izmijeniti i dopuniti Zakon o gradnji.

Donošenjem ovog Zakona prenosi se zakonodavstvo Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, odnosno isto se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Ujednačavanjem i poboljšavanjem pojedinih odredbi Zakona o gradnji smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada, usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata te se stranim revidentima iz  Europskog gospodarskog prostora  omogućava prekogranično obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj vezano za poslove kontrole projekata.

Zainteresirana javnost može se uključiti davanjem prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 5. studenoga 2019. godine uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci