16 lis 2019

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “SANACIJA ZATVORENIH ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“.

Cilj Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada; projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja su se morala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine, a sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19); projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja će se zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta za odlaganje (za vrijeme trajanja ovog Poziva), a prema Odluci ministra sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH; te projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u županijama u kojima je uspostavljen rad centara za gospodarenje otpadom.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su JLS (gradovi i općine) sukladno čl. 23, st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS te odlagalište u stvarnosti pripada JLS koja njime upravlja odnosno koja je vlasnik zemljišta ili ima pravo građenja na lokaciji na kojoj se nalazi odlagalište; prihvatljivi su prijavitelji i JLS koje su vlasnici odlagališta ili vlasnici upravitelja odlagališta na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti trebaju biti izravno vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti podijeljene su na provedbu projekta i upravljanje projektom.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 250.000.000,00 kn.

Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu je 60.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Sve dodatne informacije o pozivu kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci