18 ruj 2019

ZA INVESTICIJSKE KREDITE ZA RURALNI RAZVOJ DOSTUPNO VIŠE OD 500 MILIJUNA KUNA – NIŽE KAMATNE STOPE, BEZ NAKNADA I DUŽI ROKOVI OTPLATE

Dana 17. rujna 2019. godine održano je svečano potpisivanje sporazuma o financiranju između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i poslovnih banaka, čime počinje provedba Investicijskih kredita za ruralni razvoj za koje je osigurano više od 500 milijuna kuna.

HBOR je u okviru provedbe financijskog instrumenta Investicijski krediti za ruralni razvoj upravitelj fonda sredstava, dok su poslovne banke financijski posrednici koje zaprimaju, obrađuju i isplaćuju kredite krajnjim primateljima.

Investicijski krediti za ruralni razvoj moći će se koristiti za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima kao i  modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme pri dobivanju drva i šumskouzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva.

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj:

KRAJNJI PRIMATELJI: Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.

NAMJENA KREDITA: Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR-a.

Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem iznosi do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000,00 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši.

NAJNIŽI IZNOS KREDITA: 50,001,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

NAJVIŠI IZNOS KREDITA: 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti.

ROKOVI OTPLATE: Do 15 godina, uključivši poček do 3 godine, odnosno poček do 5 godina za trajne nasade.

Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.

Više informacija o navedenome dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci