30 kol 2019

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PREMA PROGRAMU ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 29. kolovoza 2019. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Ukupan iznos sredstava osiguranih u okviru Javnog poziva je 15.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju i udjelom višim od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, a to su: Općina Peteranec, Općina Rasinja i Općina Sokolovac.

Prihvatljive aktivnosti su: aktivnosti koje se provode na objektima javne namjene, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalne, socijalne, javne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi objekti su: objekti iz područja komunalne, socijalne, javne i gospodarske infrastrukture te okolišne infrastrukture i zaštite okoliša.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za sufinanciranje.

Vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čije je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2019. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u Razvojnu agenciju PORU KKŽ, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci