23 kol 2019

Projektni tim za Centar kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije u pripremi novih aktivnosti

U prostorima PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnog tima oko novih aktivnosti  apliciranog projekta „Centar kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije“. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić sa resornim županijskim pročelnicima i suradnicima, predstavnici PORE te predstavnici Strukovne škole Đurđevac i Obrtničke škola Koprivnica.

Sudionici sastanka raspravili su o pokretanju i provođenju postupka javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Centar kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije“ pri čemu je procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 640.000,00 kuna bez PDV-a. Kriterij za odabir ponuđača će biti ekonomski najpovoljnija ponuda, a predviđeno trajanje postupka je maksimalno 10 mjeseci. Na sastanku je zaključeno da će u travnju 2020. godine biti ispunjeni preduvjeti za provođenje postupka javne nabave za infrastrukturne radove, a ukoliko će biti sve po planu u lipnju će započeti i konkretni radovi.

Na sastanku se raspravljalo i o pripremi novog projekta za apliciranje na ograničeni privremeni poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“. Dogovoreno je da će projekt trajati 48 mjeseci te da predstavnici škola razrade sve aktivnosti i troškove te odaberu projektne partnere kako bi PORA Regionalna razvojna agencija mogla pripremiti projekt za apliciranje.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci