03 srp 2019

PRIJAVLJEN PROJEKT „CENTAR KOMPETENTNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI“

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije proteklih je mjeseci pružala stručnu pomoć u pripremi projekta „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“ koji je od strane Obrtničke škole Koprivnica prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Stručna pomoć PORE u pripremi navedenog projekta odvijala se u okviru provedbe projekta “UZ PORU PO POTPORU“ koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i namijenjen regionalnim koordinatorima za potrebe pružanja besplatne stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela s područja županije.

Opći cilj projekta je povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika. Specifični cilj, odnosno svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u Koprivničko-križevačkoj županiji u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Projektom „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“ će se rekonstruirati, dograditi i opremiti postojeća zgrada Obrtničke škole Koprivnica te zgrada partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac. Prijavitelj projekta je Obrtnička škola Koprivnica dok su projektni partneri Koprivničko-križevačka županija i Strukovna škola Đurđevac.

Ukupna vrijednost projekta je 30.025.397,94 kn.

Projekt „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“ je među prvima prijavljenima na spomenuti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u RH, a prijavljeni iznos projekta će gotovo 100% biti sufinanciran EU sredstvima.

logos 1

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci