27 ožu 2019

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema „Programu podrške brdsko-planinskim područjima”.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u:

  • unaprjeđenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture,
  • pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak,
  • sanaciju šteta nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.


Ukupna sredstva Programa iznose 25.000.000,00 kuna. 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Prihvatljive aktivnosti su: sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata.

Prihvatljivi objekti su: objekti iz područja unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture, pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanacije šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Broj zahtjeva po podnositelju:

  • jedan zahtjev – JLS iz I. skupine (s obzirom da isti mogu koristiti sredstva Programa održivog razvoja lokalne zajednice),
  • dva zahtjeva – JLS iz II. skupine,
  • jedan zahtjev – JLS iz III. skupine i to samo za sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje,
  • dva zahtjeva – jedinice područne (regionalne) samouprave i to samo za sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja: najniži udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan prema stupnju razvijenosti i iznosi:

– za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine – 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

– za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine – 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

– za jedinice lokalne samouprave iz III. skupine – 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 12. travnja 2019. do 16,00 sati.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci