26 ožu 2019

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA U OPĆINI LEGRAD

Dana 26. ožujka u Općini Legrad održan je radni sastanak na temu realizacije razvojnih projekata i raspoloživih izvora financiranja.

Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić sa suradnicama te ravnateljica PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić sa suradnicama.

Teme navedenog sastanka bile su i uloga Razvojne agencije PORE KKŽ kao javne ustanove i regionalnog koordinatora za Koprivničko-križevačku županiju, Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske s naglaskom na obvezu imenovanja lokalnog koordinatora do 1. svibnja 2019. godine te poslovi i zadaće lokalnih koordinatora.

Najviše se razgovaralo o projektima koji se trenutno provode u Općini Legrad, o planiranim projektima i stupnju njihove spremnosti za prijavu na sredstva iz nacionalnih i EU izvora.

Na kraju sastanka načelnik i ravnateljica izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom koja se u narednom razdoblju planira i intenzivirati.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci