20 velj 2019

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA GRADOVA I OPĆINA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2019. GODINI

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Cilj Poziva je poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Poziva odnosno najkasnije do 22. ožujka 2019. godine.

Najviši iznos sufinanciranja od strane Ministarstva može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna po Korisniku.

Više informacija o Pozivu i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci