01 velj 2019

U OKVIRU PROJEKTA „PARTNERSTVO ZA SVE 2“ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

 

 

U okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za Kapitalni projekt K 100112 „Partnerstvo za sve 2“ Dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje žena i mladih.

Svrha Poziva je dodjela potpora male vrijednosti nezaposlenim ženama i mladima do 29 godina za pokretanje vlastitog poslovanja. Projekt „Partnerstvo za sve 2“ odobren je u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.427,02 kuna.

Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposlene žene i mladi do 29 godina koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni i koji su sudjelovali u aktivnostima provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ (boot camp, radionice za nezaposlene, radionice za samozapošljavanje, PCM).

Prihvatljivi troškovi u okviru dodjele potpora su:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 • kupnja licenciranih IT programa,
 • zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji),
 • troškovi za knjigovodstvene usluge,
 • obvezni doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu,
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o nenamjenskom utrošku sredstava,
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade,
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti,
 • izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa,
 • web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 • kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama),
 • troškovi atesta i procjene opasnosti,
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
 • kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti.

Iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna, a ukupan iznos predviđenih sredstava iznosi 390.000,00 kuna.

Popunjeni Zahtjev i sva pripadajuća dokumentacija za dodjelu potpora male vrijednosti  podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. kolovoza 2019. godine na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija,

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II

Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica

ili na e-mail: [email protected].

PRIVICI:

 1. Javni poziv K 100112 „Partnerstvo za sve 2“ Dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje žena i mladih,
 2. Obrazac – Zahtjev,
 3. Obrazac – Poslovni plan,
 4. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
 5. Obrazac – Izvješće.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci