01 velj 2019

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE ZA AKTIVNOSTI, TEKUĆE I KAPITALNE PROJEKTE U 2019. GODINI

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javne pozive za tekuće projekte, kapitalne projekte i aktivnosti u 2019. godini kako slijedi:

 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100010 Poticanje novih višegodišnjih nasada;
 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi;
 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100032 Potpore male vrijednosti poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi;
 • Javni poziv za Kapitalni projekt K – 100112 „Partnerstvo za sve 2“ Dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje žena i mladih;
 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu;
 • Javni poziv za Aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju;
 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100053 Potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine – poljoprivreda;
 • Javni poziv za Tekući projekt T– 100079 Potpore male vrijednosti za poticanje industrijske proizvodnje povrća;
 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu;
 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini;
 • Javni poziv za Aktivnost A – 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini;
 • Javni poziv za kapitalni projekt K – 100068 – Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini;
 • Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T – 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2019. godini;
 • Javni poziv za kapitalni projekt K – 100013 – Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2019. godini;
 • Javni poziv za kapitalni projekt K – 100001 – Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2019. godini;
 • Javni poziv za Aktivnost A – 100089 Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede;
 • Javni poziv za Aktivnost A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja;
 • Javni poziv za Tekući projekt T – 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.


Cjelokupni tekst Javnih poziva, detaljne informacije te svu potrebnu dokumentaciju i obrasce možete pronaći
OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci