04 sij 2019

S 1. SIJEČNJA 2019. NA SNAGU STUPIO ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 118/2018)

S 1. siječnja 2019. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je objavljen u Narodnim novinama 118/2018.

Izmjene Zakona odnose se na prestanak rada Agencije za Regionalni razvoj Republike Hrvatske i preuzimanje njezinih djelatnosti od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kao dio procesa racionalizacije državne uprave koju provodi Vlada Republike Hrvatske.

Zakon o izmjenama zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske dostupan je na mrežnim stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2344.html.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci