29 stu 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.3.3. „ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici u okviru Natječaja su:

  • šumoposjednici,
  • udruženja šumoposjednika/šumovlasnika,
  • trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koja gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i
  • jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi su:

  • prihvatljivi opći troškovi i
  • prihvatljivi materijalni troškovi.

Neki od prihvatljivih općih troškova uključuju usluge konzultanata, troškove potrebne za pripremu i provedbu projekta, studiju utjecaja na okoliš i prirodu te troškove ostale projektne i tehničke dokumentacije potrebne za pripremu i provedbu projekta.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

  • ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture,
  • ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova te
  • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100%od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu se mogu podnositi od 02. siječnja 2019. godine do 01. srpnja 2019. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci