28 stu 2018

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „USPOSTAVA INFRASTRUKTURE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU KAO PODRŠKA PROCESU REFORME STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje“, Investicijskog prioriteta 10a „Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje“, specifičnog cilja 10a3 „Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecaje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja“.

Svrha Poziva je unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Predmet Poziva je povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta u ciljanim (pod)sektorima strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su unaprijed određeni prema Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koja je sastavni dio ovog Poziva. Za područje Koprivničko-križevačke županije prihvatljiv prijavitelj je Obrtnička škola Koprivnica za (pod)sektor elektrotehnike i računalstva.

Suradnici na projektu moraju biti:

 • javna ustanova za strukovno obrazovanje (minimalno jedna ustanova),
 • tri vrste ključnih dionika gospodarskog sektora (profitni i neprofitni sektor): obrt i/ili malo i/ili srednje i/ili veliko poduzeće (minimalno jedan suradnik), regionalni i/ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (minimalno jedan suradnik) i poduzetnička potporna institucija i/ili poduzetničko udruženje i/ili obrtničko udruženje (minimalno jedan suradnik).

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • priprema projektne i tehničke dokumentacije
 • priprema i objava postupka javne nabave,
 • radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata,
 • stručni nadzor radova,
 • nabava specijalizirane opreme,
 • edukacija vezana uz upotrebu specijalizirane opreme i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti,
 • nabava ostale opreme,
 • upravljanje projektom,
 • neovisna financijska revizija projekta i
 • promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 563.294.117,66 kuna, pri čemu najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva po projektnom prijedlogu iznosi 3.000.000,00 kuna, dok najvećidopušteni iznos bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva po projektnom prijedlogu iznosi 30.000.000,00 kuna. Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka.

Poziv se vodi kao otvoreni ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. rujna 2019. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci