26 stu 2018

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Tematskog cilja 1 “Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1a „Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranja centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa“ Specifičnog cilja 1a1 „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“.

Predmet Poziva je dodjela sredstava za razvoj projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnih projekata i provedbu organizacijske reforme, čime bi se povećali administrativni i apsorpcijski kapaciteti znanstvenih organizacija.

Svrha Poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (uključujući i provedbu organizacijske reforme) u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su znanstvenoistraživačke organizacije.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • izrada projektno/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja i opremanje objekata istraživačke infrastrukture,
  • izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi,
  • angažiranje osobe od strane Prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ukoliko je primjenjivo,
  • upravljanje projektom,
  • informiranje i vidljivost i
  • ostale aktivnosti projekta: revizija projekta, provedba horizontalnih načela i usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 45.600.000,00 kuna, pri čemu najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva iznosi 9.120.000,00 kuna. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da sredstva dodijeljena temeljem ovog Poziva ne predstavljaju državnu potporu.

Poziv se vodi kao privremeni ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 13. siječnja 2019. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci