12 ruj 2018

UPRAVNO VIJEĆE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ODRŽALO 23. SJEDNICU

Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održalo je 10. rujna 2018. godine 23. sjednicu na kojoj je usvojen zapisnik s prošle, 22. sjednice Upravnog vijeća, donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, zatim II. Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2018., Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, kao i Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za I. i II. kvartal 2018. godine.

Također su donesene izmjene Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Poslovnika o radu Upravnog vijeća „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave te Pravilnika o korištenju službenih automobila i službenih mobilnih telefona „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, a vezano na promjenu naziva PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, kao i Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije na Odluke iz područja radnih odnosa i Odluka o određivanju osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije platnog prometa – virmana PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Na sjednici je donesena i Odluka o pružanju usluga izrade kompletne projektne prijave na Otvoreni javni poziv „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i cijeni istih PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

23. sjednica UV PORE 2018

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci