04 ruj 2018

PONOVNO OTVARANJE NATJEČAJA „ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA“

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (KK.04.2.1.04) ponovno otvoren s danom 04. rujna 2018. godine.

Dana 04. rujna 2018. godine od 09,00 sati moguća je ponovna dostava projektnih prijedloga na navedeni Poziv putem sustava eFondovi. Sva potrebna dokumentacija dostupna je na slijedećoj web adresi: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci