23 srp 2018

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROVEDBU PODMJERE 4.1. „POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici na Natječajima su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija (osim za provedbu podmjere 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“).

Prihvatljivi troškovi su:

  • prihvatljivi opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.)
  • prihvatljivi nematerijalni troškovi i
  • prihvatljivi materijalni troškovi.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva i peradarstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 kn od čega:

  • 120.000.000,00 kn za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000,00 do 250.000,00 EUR-a SO,
  • 80.000.000,00 kn za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000,00 EUR-a SO,
  • 120.000.000,00 kn za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000,00 do 250.000,00 EUR-a SO i
  • 80.000.000,00 kn za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000,00 EUR-a SO.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kn.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 kn.

Najniža vrijednost potpore po projektu u sva tri Natječaja iznosi 5.000,00 EUR-a, a najviša 1.000.000,00 EUR-a. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000,00 EUR-a.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se podnositi putem sustava AGRONET od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine.

Sve dodatne informacije i Natječaje možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci