11 lip 2018

OTVOREN TRAJNI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT“

U okviru Europskog socijalnog fonda objavljen je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Opći cilj Poziva je povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Specifični cilj Poziva u okviru komponente 1 je povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, dok je cilj u okviru komponente 2 poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva upisane u registar udruga i registar športskih djelatnosti, ustanove upisane u registar športske djelatnosti, osnovne škole, srednje škole, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole, ustanove socijalne skrbi. Osnovna škola, srednja škola, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja te ustanova socijalne skrbi (dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici) obvezne su prijaviti projekt u partnerstvu s udrugom registriranom za obavljanje športske djelatnosti.

Prihvatljivi partneri mogu biti uz već sve navedene i udruge neovisno, o području djelovanja, jedinice lokalne ili regionalne samouprave, zaklade, vjerske zajednice, međunarodne organizacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Komponente 1 su:

  • organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (OBAVEZNA AKTIVNOST)
  • osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti na projektu
  • aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti
  • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Komponente 2 su:

  • aktivnosti unaprjeđenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (OBAVEZNA AKTIVNOST)
  • aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti (OBAVEZNA AKTIVNOST)
  • manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama (OBAVEZNA AKTIVNOST), itd.

Ukupna vrijednost ovog Poziva iznosi 50.000.000,00 kuna.

U okviru komponente 1 najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kn, a najviši iznosi 1.000.000,00 kn. U okviru komponente 2 najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 kn, a najviši iznosi 1.500.000,00 kn.

Intenzitet potpore za obje komponente može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje projektnih prijava je do 31. prosinca 2019. godine.

Više o Pozivu i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci