11 svi 2018

OBJAVLJENA DVA NATJEČAJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama (NN, br. 42/18) novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinska omotnica).

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (NN, br. 49/2015, 23/2016, 73/2017 i 39/2018) za ulaganja u kupnju novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja:

  • za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%;
  • za velika poduzeća ss manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR-a potpora iznosi 25%;
  • za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Rok za podnošenje prijava je do 1. lipnja 2018. godine, a Natječaj i ostala dokumentacija dostupni su OVDJE.

Također, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama (NN, br. 42718) novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća registrirana za proizvodnju vina.

Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su:

  • objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže);
  • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje;
  • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja;
  • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000,00 EUR-a.

Rok za podnošenje prijava je do 30. svibnja 2018. godine, a Natječaj i ostala dokumentacija dostupni su OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci